SEO Optimalizácia pre vyhľadávače

SEO – SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO – Search Engine Optimization) nie je až tak reklamou, hoci patrí do internetového marketingu. Cieľom optimalizácie pre vyhľadávače je zviditeľniť web vo vyhľadávačoch tak, aby naň prichádzalo čo najviac dobre cielených návštevníkov za prijateľné náklady.

ÚLOHY SEO

Pomocou prvkov SEO zvýšite tieto parametre webu:

 • Vhodné kľúčové slová zvýšia počet návštevníkov, zacielenie, ROI
 • Vysoké pozície vo vyhľadávačoch zvýšia počet návštevníkov webu
 • Výstižné odkazy zvýšia počet návštevníkov a zacielenia
 • Účinné cieľové stránky zvýšia konverzný pomer a ROI (Return of Investments – návratnosť investícií)
 • Meranie a vyhodnocovanie výsledkov zvýši ROI

FÁZY OPTIMALIZÁCIE PRE VYHĽADÁVAČE

SEO má tieto fázy:

 • Plánovanie projektu – analýza trhu a konkurencie, analýza kľúčových slov, voľba stratégie
 • Návrh informačnej architektúry – alokácia slov na stránky, navigácia
 • Tvorba obsahu – SEO copywriting
 • Grafický design – prispôsobenie potrebám obsahu
 • Technická realizácia – HTML kód, koncepcia URL, výber CMS
 • Prevádzka webu – pravidelná aktualizácia obsahu, budovanie spätných odkazov

KEDY SEO POUŽIŤ

Vyspelejšie metódy a vyšší záujem o SEO sa vyplatí v prípade, keď:

 • Cieľom webu je vysoká návštevnosť
 • Cieľom webu je on-line predaj

KEDY JE SEO MENEJ DÔLEŽITÉ

Optimalizácia pre vyhľadávače je menej dôležitá, keď:

 • Web ponúka niečo veľmi žiadané
 • Marketingové oddelenie efektívne využíva klasický marketing a PR
 • Ide o úspešnú a známu firmu
 • Jedná sa o prvý a jediný výrobok na trhu

Aj napriek týmto dôvodom patrí v súčasnosti SEO k štandardom, s ktorým je potrebné počítať už pri tvorbe webu.

ON-PAGE FAKTORY SEO

On-page faktory SEO sú faktory, ktoré je možné ovplyvňovať priamo na vytváranej stránke. Medzi on-page faktory SEO patria:

 • Sémantický web a UX
 • Správny výber a hustota kľúčových slov
 • Vnútorné odkazy

OFF-PAGE FAKTORY SEO

Off-page faktory SEO nie je možné ovplyvňovať priamo na vytváranej stránke. Medzi off-page faktory SEO patria hlavne spätné odkazy – Vyhľadávače kladú čoraz väčšiu váhu na externé faktory, ktoré sám tvorca stránok nemôže ovplyvňovať a jednoduchým spôsobom nimi manipulovať. Dôležitá je nielen kvalita stránok, z ktorých odkaz smeruje, ale aj text v odkaze vyplnený.

ANALÝZA NÁVŠTEVNOSTI WEBU

Robíme jednoduché i hĺbkové analýzy návštevnosti webu a správania sa návštevníkov na Vašej stránke. Pomôžeme Vám nájsť odpovede na otázky:

 • Prečo nie ste prví vo vyhľadávačoch?
 • Prečo je v Googli Vaša konkurencia pred Vami?
 • Kam odchádzajú návštevníci Vášho webu?
 • Ako môžete zväčšiť príjmy, ktoré Vám Váš web prináša?

Na základe meracích a štatistických nástrojov vypracujeme analýzu vášej webovej stránky. Navrhneme riešenia, ako zlepšiť vašu webovú prezentáciu v oblastiach:

 • dostupnosť z vyhľadávačov
 • návštevnosť webu
 • navigácia webu
 • štruktúra webu a orientácia užívateľov na stránkach
 • konverzia a konverzný pomer
 • loajalita a návratnosť užívateľov

Analýza návštevnosti webu si vyžaduje komplexné aktivity pred spustením aj počas existencie webu. Predstavuje:

 • nasadenie meracieho kódu do stránok
 • nastavenie meraní
 • analýza výsledkov a reporting
 • benchmarking a porovnanie s konkurenciou
 • návrh úprav webu

Analýzu návštevnosti je vhodné uskutočniť, keď:

 • spúšťate nový web
 • chcete poznať efektivitu reklamných kampaní
 • hľadáte chyby na webe
 • optimalizujete pre vyhľadávače (SEO)
 • predávate reklamu na svojom webe
 • zvyšujete návštevnosť Vašich stránok

Navrhneme Vám spôsoby, ako získať externé linky smerujúce na Váš web z iných – relevantnýh – webov. Zarábajte so svojim webom ešte viac. Dajte o svojej stránke vedieť prostredníctvom bannerovej alebo PPC reklamy. Oslovte cieľovú skupinu prostredníctvom internetového marketingu a ďalších interaktívnych kanálov. Využite SEM, SEO, viral, affiliate, e-mail, PPC, EPR, blogy.
SEO optimalizátor Cereal CZ SK s.r.o. – www.cereal.cz.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥