Priamy marketing – direct marketing

Priamy marketing je interaktívny marketingový systém, ktorý využíva jedno alebo viaceré reklamné médiá na vytvorenie merateľnej odozvy resp. istej transakcie na akomkoľvek mieste. Toto miesto sa nazýva nelimitovaný priestor. Priamo komunikuje poskytovateľ produktu a klient (aj tzv. marketing priamych vzťahov). Ďalšie definície direct marketingu nájdete na stránke Definície direct marketingu.

Ciele direct marketingu

Cieľom priameho marketingu z hľadiska výrobcu je nájsť vhodných zákazníkov ochotných nakúpiť čo najviac výrobkov.

Využitie direct marketingu

Direct marketing využívajú všetky druhy organizácií nielen výrobcovia, ale aj služby poskytujúce organizácie, neziskové organizácie, organizácie na priemyselných trhoch.

Základné formy direct marketingu

Prehľad základných foriem direct marketingu nájdete na stránke Základné formy direct marketingu.

Druhy direct marketingu

Prehľad základných druhov direct marketingu nájdete na stránkeDruhy direct marketingu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥