Marketingová komunikácia – B2B, B2C

Oblasť marketingovej komunikácie je zameraná na aktivity smerujúce k budovaniu značky, zmene pozície značky, zavedenie produktov na trh, ktoré sa predávajú a určujú:

  • vzťahy so spotrebiteľom – vzťahy so spotrebiteľmi (z angl. consumer relations, business to consumer, B2C)
  • vzťahy s obchodníkom – (v angl. business to business, B2B)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *