Klasifikácia MIS

Klasifikácia manažérskych informačných systémov
podľa odvetví:
– MIS v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve, doprave, obchode,

podľa veľkosti podnikov:
– MIS pre malé podniky
– MIS pre stredné podniky
– MIS pre veľké podniky

podľa krajiny riešiteľov:
– tuzemské – domáce MIS
– zahraničné MIS

podľa počtu používateľov:
– manoverzia – jednopoužívateľské MIS
– multilicencia MIS

podľa rozsahu:
– jeden podsystém, najčastejšie účtovný
– komplex vzájomne súvisiacich podsystémov = celý systém

podľa využívania siete:
– nesieťový MIS
– sieťový MIS – s využitím siete LAN

podľa miesta riešiteľov a vzťahu k podniku:
– vlastné, podnikové riešenie šité na mieru
– externé riešenie

podľa úrovne riadenia:
– MIS pre strategickú úroveň riadenia
– MIS pre taktickú úroveň
– MIS pre operatívnu úroveň

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥