Elektronické bankovníctvo

Práca manažéra zahŕňa obrovské množstvo organizačných činností. Ideálne by pre neho bolo všetky ich riadiť z miesta, kde sa práve nachádza. V poslednej dobe sa akoby roztrhlo vrece so zariadeniami či službami, ktoré umožňujú riadiacim pracovníkom vykonávať svoju činnosť bez ohľadu na ich momentálnu pozíciu.

Tento trend veľmi úzko kopíruje aj nový bankový produkt, umožňujúci on-line komunikáciu klienta s bankou, ktorý zaviedli v nedávnej minulosti viaceré slovenské banky: Tatra banka, Ľudová banka, Všeobecná úverová banka, Istrobanka, Slovenská sporiteľňa a veľa ďalších. Je to elektronické bankovníctvo (eBanking) a zahŕňa v ponuke služieb niekoľko produktov: Internet banking, B-mail (SMS banking), Výpisy z účtu cez e-mail, Telebanking a ePay.

Elektronické bankovníctvo je moderný a efektívny spôsob komunikácie klienta s bankou. Pomocou najnovších technológií umožňuje uskutočňovať najbežnejšie operácie (ako sú sledovanie stavu a pohybov na účte, zadávanie platobných príkazov, objednávanie niektorých služieb atď.) pohodlne nadiaľku bez nutnosti návštevy pobočky alebo expozitúry.

Banky, zavádzajúce túto novinku, pripravili pre svojich klientov komplexný balík služieb eBanking, postupne rozširovaný o nové služby a produkty. Obsahuje niekoľko produktov, ktoré sú navzájom nezávislé a objednávajú sa na jednotnej Žiadosti o poskytovanie bankových služieb prostredníctvom elektronických komunikačných médií. Jednotlivé produkty sú svojím charakterom určené rôznym druhom klientov s rozličnými potrebami.

Produkty eBankingu šetria čas a finančné prostriedky, pretože každá transakcia uskutočnená prostredníctvom jedného z jej produktov je cenovo zvýhodnená oproti klasickému spracovaniu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥