Budovanie webových stránok

Pri budovaní vlastného webu je dôležité zamerať sa na tieto oblasti:

 • Informačná hodnota stránok
 • Zaujímavé témy, šírka záberu
 • Aktuálnosť obsahu
 • Technické spracovanie
 • Kód, funkčnosť, použiteľnosť a prístupnosť stránok
 • Presvedčivosť, dôveryhodnosť
 • Certifikáty, ocenenia
 • Kontakty, fotografie
 • Nadväznosť na vnútorný firemné procesy
 • Publikovanie nového obsahu, zmenené
 • CRM, spracovanie objednávok

Cieľové skupiny webu

Marketingový pracovník si pred vytvorením internetových stránok musí odpovedať na otázku, kto bude cieľovou skupinou, ktorej budú internetové stránky určené. Vopred je potrebné definovať:

 • Zákaznícke segmenty
 • Hlavné a vedľajšie cieľové skupiny
 • Firmy podľa odboru činnosti

Príklad: Lode na diaľkové ovládanie
Primárna cieľová skupina: Mladí muži
Sekundárne cieľové skupiny: Deti, priateľky, starí rodičia a rodičia, novinári

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥