Semestrálna práca – Marketing služieb a cestovného ruchu

Semestrálna práca – Marketing služieb a cestovného ruchu

Download súboru

Stiahnite si súbor Semestrálna práca – Marketing služieb a cestovného ruchu (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Semestrálna práca – Marketing služieb a cestovného ruchu.


Zadanie:
Cestovná kancelária, pôsobiaca na slovenskom trhu 3 roky, ktorá sa doposiaľ zaoberala províznym predajom pobytových zájazdov, sa rozhodla v tejto sezóne zahájiť predaj vlastných produktov.
Úlohy:
1) Vykonajte analýzu trhu - s väčším dôrazom na analýzu konkurencie (porovnajte slabé a silné stránky danej CK a konkurencie)
2) Ktoré nadštandardné služby by ste ponúkli svojím zákazníkom?
3) Ktoré marketingové nástroje je potrebné využiť na úspešné rozbehnutie predaja?
Úvod:
Vybraná cestovná kancelária pôsobí na slovenskom trhu štvrtú sezónu. Doposiaľ sa zaoberala províznym predajom pobytových, poznávacích a športových zájazdov. Za obdobie troch rokov CK nadviazala množstvo kontaktov aj so zahraničnými prijímacími cestovnými kanceláriami a majiteľmi hotelov a reštaurácií. To bol prvý dôvod, ktorý viedol k myšlienke začať s poskytovaním vlastných produktov. S tým sa však spája veľa ďalších otázok a problémov ako napr. (zabezpečenie kvalitných služieb, delegát v danej krajine hovoriaci slovensky aj cudzou rečou, zabezpečenie kvalitných prepravných služieb, a nakoniec mať istotu, že zákazníci budú odchádzať z pobytov spokojní).
Väčšina z týchto otázok je v súčasnosti vyriešená a pre danú CK je momentálne prioritnou úlohou

Download súboru

Stiahnite si súbor Semestrálna práca – Marketing služieb a cestovného ruchu (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥