Nové trendy v marketingu poisťovníctva

Klienti aj firmy už sú zvyknutí používať klasické prostriedky na komunikáciu ako sú televízia, rozhlas, tlač, vonkajšia reklama a iné. Tieto prostriedky využívajú na zlepšenie svojho imidžu, rozšírenia trhu, zvýšenia povedomia o firme a nových produktoch. V posledných rokoch sa však na komunikačnom poli veľmi agresívne presadzovať a čoskoro aj získa dominantné postavenie celosvetová počítačová sieť Internet. Napriek rôznym konzervatívnym názorom a prístupom nie je možné tento trend ignorovať a podceňovať bez ohľadu na veľkosť a meno poisťovacej spoločnosti.

Niekoľko dôvodov prečo Internet

– Internet začiatkom roku 2000 predstavuje okolo 560 miliónov užívateľov celosvetovo
– Rozšírenie internetu v Slovenskej republike je v porovnaní s podobnými štátmi na dobrej úrovni
– Užívatelia internetu sú mladí, majú nadpriemerné vzdelanie a príjmy

V USA sú s internetom o krok pred Európou a problém, či a prečo vstúpiť, riešili americkí podnikatelia skôr ako podnikatelia v Slovenskej republike. Ich postup skončil vo všetkých prípadoch rovnako… Poznáte nejakú významnú americkú spoločnosť, ktorá by dnes nebola na internete? Niektoré firmy tam na svoju škodu len sú, väčšina však na internete aktívne marketingovo pôsobí. Ich manažment totiž vie, že sa to bohato vráti…

V roku 1995 uviedli predstavitelia väčších amerických firiem na World Web Conference, že by pomocou internetu chceli:
– Zlepšiť image organizácie.
– Zlepšiť služby zákazníkom.
– Nájsť nové príležitosti.
– Zviditeľniť sa.
– Prevádzať obchodné jednania.
– Zväčšiť svoje trhy.
– Vyjsť v ústrety zákazníkom.
– Znížiť náklady.
– Nezaspať dobu.

Dnes sa ukazuje, že všetky tieto priania sa im vyplnili. Nie všetkým, nie vždy, niektoré viac, niektoré menej, ale tak to už býva. Pokiaľ by sme zovšeobecnili, môžeme konštatovať, že zapojenie Internetu bolo a je pre ich firmu jednoznačným prínosom.
Uvedené priania predstavuj najčastejšie stanovované ciele marketingu na internete.

Zlepšiť image organizácie

Toto prianie, rovnako ako „zviditeľniť sa“ nejako zaváňa rokom 1995… To ste ešte mohli ohromovať svojich zákazníkov či obchodných partnerov „nenápadne“ umiestnenou www adresou, tým dnes tak bežným http://abc.defg.hi. V niektorých odboroch, predovšetkým počítačových a telekomunikačných, je dnes táto adresa nutnou samozrejmosťou. V ostatných je už bežnou záležitosťou. Púha prítomnosť na internete (na www) image vašej organizácie nezlepší.

Aj tak pomocou internetu je možné zlepšiť image organizácie. Internet je skvelým pomocníkom pre oblasť Public relations, oblasť, ktorej význam mnohí marketingoví odborníci stavajú vysoko nad platenú reklamu. Na svojom www serveri môžete prevádzkovať informačný servis pre verejnosť, prostredníctvom www či e-mailu môžete ľahšie komunikovať s masmédiami. Ale môžete tiež informovať o sponzorských aktivitách, o ekologických aktivitách, prevádzkovať informačný servis pre akcionárov a investorov, atď.

Zlepšiť služby zákazníkom

Význam dokonale prepracovaného systému služieb zákazníkom vo vyspelých trhových ekonomikách stále rastie. V súčasnosti často platí, že kvalita služieb zákazníkom rozhoduje, či na trhu zvíťazíte vy alebo váš konkurent. K víťazstvu vám môže dopomôcť práve internet. Rovnaký internet môže byť však aj klincom do rakvy vašej firmy – to v prípade, že ho budete ignorovať. Služby zákazníkom môžu byť na internete dotiahnuté do dokonalosti, môžete informovať, radiť, ponúkať, vymieňať, ukazovať, predvádzať, vysvetľovať, predávať, nakupovať, vybavovať, riešiť problémy, atď., a to všetko písmom, slovom, statickým či pohyblivým obrazom. Ak chcete aj trojrozmerne.
Služby zákazníkom prostredníctvom internetu stavia svojou pohodlnosťou (nemusíte ani vstať od svojho osobného počítača) a jednoduchosťou (užívateľská prívetivosť je základom moderného internetu) systém týchto služieb na úplne novú úroveň. Pochopiteľne vytvárať systém služieb zákazníkom na internete má zmysel len vtedy, ak sú k nemu zákazníci pripojení. Na slovenskom internete zatiaľ preto nachádzame hlavne systémy služieb pre zákazníkov počítačových firiem alebo pre veľkoodberateľov.

Uskutočňovať obchodné jednania

Internet – to je komunikácia. Elektronická pošta je dnes bežným komunikačným prostriedkom vo vnútri aj mimo firmy. Ako dnes začína riadiaci pracovník svoj deň? Vyberie obsah schránky svojej elektronickej pošty. Mimochodom, uvedomme si, ako bola elektronická pošta „bežná“ pred troma rokmi. Už ste cez internet telefonovali? Nepotrebujete nič iného než solídnu zvukovú kartu, ku ktorej je pribalený mikrofón a ktorá má odpovedajúci software. Je to jednoduché a naviac pri hovoroch do zahraničia výrazne ušetríte. Výrobcovia programových prostriedkov v súčasnosti ponúkajú množstvo rôznych nástrojov pre uskutočňovanie konferencií cez internet, mnohé sa už stali štandardnou súčasťou softwarových balíkov.
Komunikovať s vami chcú nie len obchodní partneri, ale aj vaši zákazníci. Každý komunikačný prostriedok má svoje pre aj proti, ponúknite svojim zákazníkom možnosť poslať vám e-mail, popr. Využiť iných komunikačných možností internetu.

Zväčšiť svoje trhy

Internet nepozná hranice, internet je iba jeden a aj pojem „slovenská vetva“, ktorý tiež používame, je vlastne umelý. Internet môže uľahčiť prenikanie na nové trhy, môže byť dokonca kostrou tohto prenikania. Množstvo slovenských firiem túži z najrôznejších dôvodov preniknúť na nemecký trh. Spolková republika Nemecko je tretia krajina na svete v počte počítačov pripojených na internet. V Nemecku je dnes sedem až osem miliónov užívateľov internetu, ľudí s nadpriemernými príjmami a výdavkami. Rakúsko je na tom podobne. Má menej obyvateľov, je preto „až“ na 18.mieste, internet je tu ale viac rozšírený (menej ako 10 obyvateľov na jeden pripojený počítač).
Ďalšou výhodou internetu v zahraničnom obchode je jeho neregulovateľnosť – byrokrati z rôznych európskych ani iných komisií naňho jednoducho nedosiahnu.

Znížiť náklady

Aktívna činnosť na internete môže výrazne znížiť náklady a to priamo úmerne intenzite tejto činnosti. Čím viac internet využívate, tým viac ušetríte. Zdá sa vám to nelogické? Uvediem príklad s predajom počítačových komponentov. Ak obchodník nevyužíva služby internetu, musí:
– Zaplatiť človeka, ktorý cenník vytvorí.
– Zabezpečiť a zaplatiť vytlačenie cenníka.
– Zabezpečiť a zaplatiť distribúciu cenníka.
– Zamestnávať viac ľudí pre styk so zákazníkmi.

Ak obchodník využíva možnosti internetu, stačí:
– Zaplatiť človeka, ktorý cenník vytvorí (drobný podnikateľ si ho vytvorí v bežnom textovom editore sám).
– Platiť človeka, ktorý spravuje podnikové aktivity na internete (čo môže robiť súčasný správca systému).

Poplatky spojené s využívaním internetu sú doslova „žiadne“ v porovnaní s nákladmi na vytlačenie a distribúciu cenníkov. Úspora na mzdách môže byť ešte väčšia. Úspora času je zrejmá. Ale to nie je všetko, rovnako ušetrí aj zákazník – finančné prostriedky aj čas.
Úspory platia vo všetkých oblastiach, priamo úmerne tomu, ako intenzívne na internet pôsobíte a ako intenzívne využívajú služby internetu vaši zákazníci či obchodní partneri.

Nezaspať dobu

Kto chvíľu stál, už stojí opodiaľ…

Keď písal Jan Neruda tieto verše, nemyslel asi na internet. Ale presne vystihol, čoho sa podnikatelia uvažujúci o internete obávajú. Hrozby, že sa jedného rána prebudia a bude neskoro: konkurenti už dávno na internete pôsobia, naši zákazníci už z toho dôvodu našimi zákazníkmi nie sú a aj keby sme chceli, tak na internet nemôžeme, pretože tomu nikto v našej forme nerozumie…
Je iróniou, že pri zvažovaní, či sa na internet pripojiť alebo nie, rozhodol najčastejšie práve tento fakt. Žiadne presné prepočty, koľko sa ušetrí a koľko to bude stáť. Ani draho platené expertné prognózy alebo doporučenia poradcov. Púha obava, aby sme niečo nezmeškali, často ešte podporená temnou správou „oni na internete už sú“. Oni – konkurencia.
Samozrejme najlepšie je pripojiť sa na internet včas, ale kedy to je? Až budú na internet pripojení zákazníci? Jeden už určite pripojený je… Takže aký podiel zákazníkov má byť pripojený na internet? Takéto otázky si nie je nutnú klásť, pretože na ne aj tak nie je možné presne odpovedať. Ale je isté, že je lepšie sa pripojiť radšej skôr ako neskôr. Firma a zamestnanci sa zoznámia s internetom, naučia sa ho využívať a až bude potreba, budú pripravení.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥