Druhy direct marketingu

Druhy direct marketingu – druhy priameho marketingu:

Horňák:
? Direkt mail (poštovou zásielkou)
? Distribúcia na adresu
? Telemarketing
? DM využívajúci masovokomunikačné prostriedky (inzeráty v médiách)
? Nakupovanie cez interaktívny videotext

Kotler
DM – 5 zložka komunikačného mixu. Využíva jeden alebo viac médií.
Definícia – stotožňuje sa s definíciou asociácie pre DM
V rámci DM rozoznáva:
? Poštové zásielky
? Telemarketing
? Elektronické nakupovanie
? Nakupovanie cez teletext
? Katalógový marketing
Dôraz – PRIAMA INTERAKCIA

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥