CRM systém by mal byť súčasťou každej modernej firmy

Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRMS – Customer Relationship Management System) pomáha spravovať údaje o zákazníkoch. Podporuje riadenie predaja, poskytuje praktické informácie, integruje sa do sociálnych médií a umožňuje tímovú komunikáciu. Online CRM systémy dokážu ponúknuť rôzne možnosti integrácií s inými aplikáciami, ako aj prepojenie na ERP – Enterprise resource planning, čo v preklade a aj vo svojej podstate znamená plánovanie podnikových zdrojov.

Prečo mať CRMS?

Systém CRM pomáha firmám udržiavať aktuálne údaje o zákazníkoch. Sleduje interakcie so zákazníkmi a spravuje zákaznícke požiadavky. CRM systém je štandardne navrhnutý tak, aby pomáhal firmám budovať vzťahy so zákazníkmi a tým zvýšil ich životnosť (CLV – customer lifetime value). Metrika CLV sa využíva najmä v strategickom marketingu. Vyjadruje hodnotu zákazníka z dlhodobého hľadiska. Laicky povedané: koľko peňazí u vás zákazník nechá za svoj život pokiaľ s vami bude spokojný. Množstvo firiem na túto metriku nemyslí, alebo o nej vôbec nevie. Snažia sa doslova naháňať nový biznis, čo môže ochromiť vzťahy s aktuálnymi zákazníkmi, ktorých dlhodobá hodnota môže byť veľmi vysoká a kľúčová na dlhodobý pozitívny cashflow. Spokojný zákazník dokonca dokáže priviesť ďalších spokojných zákazníkov do vašej firmy.
Ak má firma stovky, či tisíce zákazníkov, tak práve crm systém dokáže spracovať veľké množstvo takýchto údajov, ktoré sa navyše každý deň aktualizujú a vyhodnocujú. Každý telefonický rozhovor, či stretnutie je perspektívnym spôsobom predaja produktov firmy. V minulosti sa tieto informácie prenášali do tabuliek, počítačov alebo ostali len v hlavách ľudí. Tento spôsob prenosu informácií bol neefektívny a práve preto nám dnes pomáhajú crm systémy ako napríklad FLOWii.CRM systém FLOWii

Čo dokáže CRM systém?

Systém CRM v podstate poskytuje centrálne miesto, kde podniky môžu ukladať údaje o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch, sledovať interakcie so zákazníkmi a zdieľať tieto informácie s kolegami. Umožňuje podnikom riadiť vzťahy so zákazníkmi a pomáhať im v rozvoji.
Funkčný online CRM systém vám poskytne odpoveď na to, čo zákazníka zaujíma, čo nakupuje, aké sú jeho kontaktné údaje a mnoho ďalšieho.
Funkcie crm nekončia len zaevidovaním telefonického rozhovoru, odoslaním emailu, zrealizovaním stretnutia či prezentáciou firemného produktu. V systéme si môžete pridať vlastné poznámky, plánovať stretnutia, úlohy, alebo akékoľvek ďalšie kroky, ktoré je potrebné vykonať na uzavretie obchodu alebo na utuženie zákazníckej spokojnosti.
Lepšie porozumenie zákazníkov dokáže priniesť aj námety na nové produkty či služby, ktoré zákazníkom na trhu chýbajú. Chopte sa týchto nápadov a získajte prvenstvo.

Aké majú CRM systémy kľúčové vlastnosti?

Správa kontaktov

Informácie o zákazníkoch máte na jednom mieste. Či sa jedná o kontaktné údaje, telefonické rozhovory, stretnutia, najčastejšie využívané služby alebo prebiehajúce zákazky. Informácie sú ľahko prístupné (ideálne online) a zároveň aktualizované.

Manažovanie úloh a činností

CRM systémy by mali používateľom uľahčiť zadávanie, sledovanie a vyhodnocovanie činností, úloh a cieľov zamestnancov ako aj firmy ako celku.

Aktuálne a budúce prognózy predaja

Vďaka informáciám v crm systéme dokážete presnejšie identifikovať potencionálnych zákazníkov a zistiť tak ako blízko k nákupu vašich produktov sa nachádzajú. Každý zákazník môže mať pridelený aktuálny stav (napr. testuje náš produkt, vip, telefonický dopyt, vyžiadanie cenovej ponuky, …), čo manažérom ako aj pracovníkom pomáha pri akvizícií zákazníka a zároveň ich motivuje uzatvárať obchody, ktoré majú najväčší potenciál.

Okamžité správy medzi zamestnancami a integrácia emailu

Emaily a správy vo forme chatu sa stali súčasťou moderných aplikácií. Crm systémy dokážu sledovať a zachytiť každý email, alebo dokonca emaily v rámci vnútropodnikovej komunikácie medzi zamestnancami eliminovať a nahradiť ich výmenou správ v rámci crm systému. Zrýchľuje, sprehľadňuje a zároveň centralizuje komunikáciu.
Komunikujete prostredníctvom programu Outlook alebo Gmail? Integrujte si ich do vášho CRM systému.

Zdieľanie súborov a obsahu

Členovia tímu môžu nahrávať informácie na centrálne úložisko a zdieľať ich ľahko a okamžite so spolupracovníkmi. CRM systémy taktiež dovoľujú integrácie s úložiskami Google Drive, Microsoft OneDrive, alebo Dropbox.

Analytika a informačný panel

Väčšina crm systémov má svoj vlastný dashboard, ktorý zhromažďuje a prezentuje sumárne informácie o firme. Dashboard je možné prispôsobiť podľa priorít každého zamestnanca.
Ak hľadáte crm systém, môžete si vyskúšať slovenský nástroj FLOWii, ktorý poskytuje 30 dňovú skúšobnú verziu a bez akýchkoľvek záväzkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥